Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Anlaşmalı Boşanmalar

Anlaşmalı Boşanmalar


Anlaşmalı boşanma Davası, eşlerin boşanma neticesi oluşacak hukuki ve mali sonuçlarında; velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı..vb gibi konularda anlaşma sağlayarak boşanmalarıdır. Eşlerin her ikisi de boşanma konusunda mutabık olmalı, boşamanın tüm hukuki mali sonuçlarında anlaşarak bu anlaşmayı protokole dökmelidirler.

Eşler, anlaştıkları hususlar doğrultusunda bir protokol hazırlar ve imza altına alırlar. Çocuk varsa, velayetinin kimde kalacağı, diğer taraf arasındaki kişisel ilişkinin süreçlerinin tesisi, çocuğun bakımı için ödenecek nafaka da protokole eklenmelidir. Şayet var ise Malların paylaşımı, evdeki eşyalar, tazminat, yoksulluk nafakası, ziynet eşyaları konusu da açıkça protokolde belirtilmelidir.

Boşanmak isteyen eşler protokol ve bir dilekçe hazırlayarak mahkemeye başvurmalı ve hazırlanacak anlaşmalı boşanma Protokolü için mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek alınmalıdır. Hak kaybını önlemek için mutlaka uzman bir avukattan görüş alınmalı ve süreç mutlaka bir profosyönel ile yönetilmelidir. Son derece stresli ve gergin olabilen bu süreç Avukat vasıtasıyla seri ve sıkıntısız bir şekilde sonuçlanacaktır. Avukat protokolü hazırlar, taraflar arasında anlaşmayı sağlayarak, başvuru yapılarak dava açılır, duruşma günü ve diğer işlemleri takip eder, dava süreci boyunca bilgi aktarır. Boşanma kararının yazılarak kesinleşmesini sağlar ve kararı nüfus müdürlüğüne gönderildikten sonra taraflar kimliğini değiştirebilirler. Boşanma gerekçeli kararının eşlere ve davayı takip eden avukata tebliğinin devamında İstinaf başvuru süresinin dolması veya tarafların istinaf hakkından feragat etmesiyle boşanma kararı kesinleşir.

Eşlerin anlaşmalı boşanabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekmektedir. Bu anlaşmalı boşanma şartıdır. Eşler, duruşma günü ve saati mahkemede, boşanma ve anlaştıkları konuları mahkeme Hakimine onaylamaları gerekmektedir. Evliliği 1 yılı doldurmamış eşler anlaşmalı olarak boşanamazlar fakat, çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Davaya bakacak Hakim, gerekli görürse protokolde değişiklik yapabilir. Ve eşlere de bu durumu kabul edip etmeyeceklerini sorar, eşler kabul ederse taraflar boşanır. Şayet Hakimin değişiklik yapmasını gerektiren bir durum yoksa taraflar protokolü onayladığı an boşanma gerçekleşir. Boşanma davası tarafların birlikte son 6 ay ikamet ettikleri yer Aile Mahkemelerinde açılır. Şayet taraflardan birinin itirazı olmadığı taktirde dava herhangi bir yer mahkemesinde de açılabilir. Eşler Mahkemeye protokol ve boşanma dilekçesi ile başvurmalıdır. Eşler tek celse sürecek duruşmaya katılmalıdır. Eşlerden biri duruşmaya gelmez ya da gelip protokoldeki maddelere onay vermezse boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşmez.Taraflar duruşmaya gelmez ise dava düşer, şayet duruşmaya gelir protokolün maddelerine itiraz ederse bu durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.
Anlaşmalı Boşanmalar
Anlaşmalı boşanma tarafların boşanma ve sonuçları konusunda mutabık oldukları boşanmadır. Anlaşmalı Boşanmanın gerçekleşebilmesinin ilk şartı; evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasıdır. Aksi halde taraflar Anlaşarak boşanamaz. Diğer bir şartı da; Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılmasıdır. Evliliğin temelinden sarsılması; Evliliğin taraflardan biri veya ikisi içinde ortak yaşamanın çekilmez hale gelmesi anlamına gelmektedir. En önemli şart tabiki, Tarafların boşanmanın sonuçlarına ilişkin her konuda anlaşmaya varmasıdır. Taraflar her konuda anlaşmaya varmamış ise anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Anlaşmalı boşanma davası açılırken iki tarafın imzalamış ve üzerinde anlaşılmış bir protokolün bulunması gerekmektedir.
Boşanma davalarında süre davanın Anlaşmalı Boşanma Davası olarak mı, Çekişmeli Boşanma davası olarak mı açıldığına bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların görülen ilk duruşma celsesine gelmesi halinde, dava dosyasına ilişkin başkaca bir eksiklik bulunmadığı taktirde, boşanma hususu tek celsede karara bağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında dava taraflarının imza altına almış oldukları protokolü Hakim karşısında kabul etmeleri esastır ve gereklidir. Çekişmeli Boşanma davalarında ise süre çeşitli etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli Boşanma Davalarında süreyi etkileyen unsurlar genelde tarafların Maddi&Manevi Tazminat talepleri, Nafaka talepleri, Velayet talepleri, Malvarlığına ilişkin talep olup olmadığı, Tanık sayısı, dosyanın bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığı gibi konulardır. Ortalama bir süre vermek gerekirse, çekişmeli boşanma davaları 1-2 yıl arasında karara çıkmakta dosya taraflarca temyiz edildiği taktirde, Yargıtayda geçen süre ile bu süre 3-4 yıla kadar nihayete ermektedir.
Nafaka davalarında mahkemeler sabit bir nafakaya hükmettiği takdirde belirli durumlarda nafaka miktarı günün koşullarına göre düşük kalmaktadır. Bu durumu engellemek adına iki çözüm getirilmiştir. İlk olarak nafaka kararı alınırken nafakanın artan oranlı olarak belirlenmesidir. Fakat çoğu zaman mahkemeler uygulamada oluşan sorunlar sebebiyle bu şekilde bir karar vermezler. İkinci olarak, Nafaka alacaklısı eşin nafaka ücretinin günün ekonomik şartlarına göre az kalması sebebiyle açabileceği Nafaka Artırım davası mevcuttur. Nafakanın artırılması davasında Mahkeme nafakayı günün koşullarına göre yeniden değerlendirip bir meblağ belirleyecektir.
Aile konutu, ailenin sürekli olarak barınmak amacıyla kullanılan aile fertlerinin yaşadığı oturma yeridir. Bir yerin aile konutu olabilmesi için evlilik birliği içinde aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır.

Eşlerden biri, aile konutunun kira sözleşmesini tek başına feshedemez) , aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Devamını Oku

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp