Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Çekişmeli Boşanmalar

Çekişmeli Boşanmalar


Çekişmeleri Boşanma Davaları günümüzde artarak devam eden, eşlerden biri ya da her ikisinin evlilik birliğini devam ettirecek ruh ve beden isteğinin kalmadığı ve tarafların velayet, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı..gibi birtakım esaslı konularda anlaşma sağlayamaması neticesinde açılan dava ve neticesinde gerçekleşen boşanma türüdür. Eşlerden biri boşanmak isteyip, diğeri istemiyorsa, müşterek çocuğun velayeti, tazminat, nafaka.. gibi konularda taraflar arasında uzlaşmaya varılamamışsa dava çekişmeli olarak açılır ve sürer. Boşanmada kusurun kimde olduğu, boşanma sebebinin olup olmadığı, çocuğun kimde kalacağı konusunda gerekli araştırmayı yapar.

Boşanma davaları, tarafların son 6 ay ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesine dilekçe ile açılır. Dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir karşı tarafta cevaplarını sunar. Delillerin sunulması ön inceleme aşamasına kadar devam eder. Devamında duruşmalarda tanıklar dinlenir, gerekirse dosya bilirkişiye gider ve sonuçlanır. Dava dilekçesinde belirtilen iddiaların ve davanın haklı nedenlerle açıldığının ispat edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesi, deliller dava için önem arz etmekte olup, hukuka uygun ve doğru zamanda dosyasına sunulması gerekmektedir. Davada süreler önem arz etmekte olup delillerin, dilekçelerin zamanında dosyaya sunulması önemlidir. İddialar ispat edilemez ise dava reddedilir. Bu nedenlerle 3 yıl aynı gerekçelerle dava açılamaz. Bu durumda davanın doğru, usulüne uygun hazırlanmış dilekçe ve delillerle açılması ve bu konuda alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak esastır.

Velayet konusu eşlerin dava boyunca sorun yaşadığı hususlardan biri olup, çocuğun üstün menfaatlerini en iyi sağlayan taraf velayeti alacaktır. Hakim eşlerin yaşam şartları, standartların, hangi tarafın iyi bir gelecek sunacağı konularında değerlendirerek velayet onuşunda karar verir. Hakim, Velayet hususunu taktir ederken çocuğa sorular sorabilir, pedagog ile görüşme sağlanarak rapor talebinde bulunabilir.

Dava sürerken yada sonucunda eşlerden birinin diğer tarafa düzenli maddi destek sağlamasına hükmedilebilir. Çekişmeli Boşanma davalarında dava devam ederken hükmedilen nafaka tedbir nafakası olup, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakaları ise boşanma kararı verilmesiyle hükmedilir. Dava sürerken, maddi olarak güç duruma düşen eşe tedbir nafakası ödenir, davanın sonuçlanmasıyla yoksulluk nafakası adını alır. Bu nafakaya hükmedilebilmesi için talepte bulunanın boşanmaya sebebiyet vermede kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir.

Müşterek çocuğun velayetini alan taraf Çocuğun bakımı için iştirak nafakası talep edebilir.

Maddi tazminat ile ilgili olarak da, boşanmaya sebebiyet veren tarafın diğer taraftan daha az kusurlu yada kusursuz olması gerekmektedir. Kusursuz yada daha az kusurlu olan tarafın boşanma sonucu maddi kaybının olması gerekir. Boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın boşanmaya sebep olan kusurlu hareketleri neticesinde kişilik hakları zedelenen maddi ve manevi zararının giderilmesini talep edebilir.

Kadın olan tarafa hediye edilen ziynet eşyaları bağış niteliğinde olup, kişisel mal niteliğindedir. Takılan takıların, düğün gideri, müşterek bazı ihtiyaçlar..vb için kullanılması durumunda takıların bağışladığının ispatı gerekmektedir. Şayet ispat edilemezse takıların aynı ya da güncel bedelinin iadesi gerekmektedir.

Boşanma davasında boşanma kararı verilmesi haklı hukuki nedenlerin ispatı ile mümkündür. Boşanma davalarında dava açan tarafından hukuki nedenlerin varlığı ispatlanamazsa hakim davayı reddeder. Boşanma davası reddedilirse aynı sebeple 3 yıl boyunca boşanma davası açılamaz. Taraflar bu süreçte bir protokol hazırlayarak anlaşmalı olarak da boşanabilirler.

Davanın açıldığı mahkeme yoğunluğu ve davadaki çekişme konularının fazlalığı davaların süresini doğrudan etkilemektedir. Çekişmeli boşanma davaları uzun soluklu bir süreç olup boşanma davaları alanında uzman Avukatı ile süreci geçirmek gerekmektedir. Velayet, tazminat ve nafaka, mal paylaşımı konularında hak kaybı yaşamamak için zamanında bir Avukata başvurarak detaylı danışmanlık veya Avukatlık hizmeti almalısınız.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp