Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı Şiddet


Şiddet; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan yada sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Psikolojik ya da fiziksel Şiddet Gösteren Eşe kanunen ne yapılabilir?
6284 sayılı kanun gereği, şiddete uğrayan kadın veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk, aile bireyleri yasa ile korunabilmekte ve şiddetin önlenmesine yönelik bir takım tedbirler alınabilmektedir.

Şiddet mağduru evli, nişanlı, yakın ilişkisi olan, yada bağı beraberliği sona ermiş olanlar da koruma altına alınabilirler.

Fiziksel şiddet gören kişi ne yapmalıdır? Nereye başvuru yapabilir?
Fiziksel şiddet gören kişi, bunu en yakın karakola şikayet ile bu durumu bildirmelidir. Şiddetten haberdar olan ilgili kolluk birimleri mağdur kişinin evrak ve beyanlarını savcılığa ulaştırmasının akabinde, hazırlanan dosya savcılık koruma kararı alınması üzere ilgili aile mahkemesine gönderilir. Bazı acil durumlarda polis ve kolluk kuvvetleri şiddeti gerçekleştiren kişinin evden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir kararı çıkartabilmektedir.

Şiddet gören ve bu durumdan mağdur olan kişi, şiddet uygulayan kişiyi, savcılığa şikayet edebilir ve koruma tedbiri kararı verilmesini talep edebilir.

Ayrıca şiddet gören kişi, aile mahkemesine bir dilekçe ile başvuruda bulunarak şiddete uğradığını ve yaşadığı evin kendisine ve varsa çocuğa tahsis edilmesini ve şiddet uygulayan kişinin uzaklaştırılmasını talep edebilir.

Verilecek olan koruma kararıyla, şiddet uygulayan kişinin hukuka aykırı bu davranış ve fiilleri yasaklanacak, talepte bulunulan yerlere yaklaşması engellenecektir.
Kadına Karşı Şiddet
Şiddet uygulayan tedbir niteliğinde olan koruma kararına uymaması durumunda,kanunun 13.maddesi doğrultusunda, hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi söz konusu olabilmektedir. Şayet İhlalin devam etmesi durumunda bu süre uzatılmaktadır.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp