Images
T
O
K
G
Ö
N
Ü
L

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları


Emeklilik çalışma hayatının sona emesiyle bir çok işçi insanın hayalini kurduğu dinlenme dönemi olup, bu dönemi huzurlu ve rahat geçirebilmek için çalışma hayatını verimli geçirmiş olmak gerekmektedir. Emeklilik dönemi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan biri, sigorta primlerinin belirli gün ve şartlarda işveren tarafından yatırılmasıdır. Açılan davalar göstermektedir ki, İşverenler tarafından usule ve yasaya uygun olarak ne yazık ki yatırılmamaktadır. İşçiler sigorta primlerinin aldıkları maaş üzerinden gösterilmemesi ve kimi zaman primlerin hiç yatırılmaması sebebiyle oldukça mağduriyet yaşamaktadırlar. İşçilerin almış olduğu gerçek maaşları doğrultusunda primlerinin yatırılmaması sözleşmesinin feshedilmesinde haklı neden teşkil etmekte ve işyerine birtakım idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçi bu konuda ne yapabilir?
Primleri eksik yatırılan işçi, iş aktini haklı nedene dayanarak feshedebilir. Bu durumda işçi, kıdem tazminatına hak kazanır, işveren ödemez ise işçi bu konuda işverene karşı dava açabilecektir.. İşçi, işvereni SGK’ya şikayet ederek, idari cezalar almasına da neden olabilir. Sigortası hiç yapılmamış işçi bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez İl Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. İşçi gerçek maaşını gösterir evrakları saklamalı, bu evrakları yeri geldiğinde SGK yetkililerine veya İş Mahkemelerine ibraz etmelidir.

Primlerin Eksik Yatırılması Nedeniyle İş aktinin Feshi ve Kıdem Tazminatı
Sigorta primleri eksik yatırılan işçi, iş aktini haklı nedenle derhal feshedebilecektir. İş aktini derhal fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır ve kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmesini talep edebilir. Ödeme yapılmaması halinde, İş Mahkemesinde alacak davası açılacak olup, uyuşmazlık dava yoluyla çözülecektir.

Hızlı Destek Alın

İletişim formu direkt olarak uzman avukatlarımız tarafından okunarak cevaplanmaktadır.

Whatsapp